MISS UKRAINE 2015
other participants
Marta Shevchuk
0 Marta Shevchuk

Age: 25

Area: Lviv

Elizabeth Adamskaya
0 Elizabeth Adamskaya

Age: 23

Area: Lviv oblast

Kateryna Levochko
0 Kateryna Levochko

Age: 23

Area: Zaporizhzhia region

Anastasiya Pshenychna
0 Anastasiya Pshenychna

Age: 23

Area: Poltava

Ludmila Milevskaya
0 Ludmila Milevskaya

Age: 26

Area: Zhytomyrska oblast

Veronika Didusenko
0 Veronika Didusenko

Age: 26

Area: Kyiv oblast

Juliia Vysotska
0 Juliia Vysotska

Age: 26

Area: Dnipropetrovsk oblast

Karina Muhutdinova
0 Karina Muhutdinova

Age: 22

Area: Kyiv oblast

Anastasiia Koval
0 Anastasiia Koval

Age: 21

Area: Vinnytsia oblast

Juliya Tkach
0 Juliya Tkach

Age: 23

Area: Odesa oblast

Marina Sotnyk
0 Marina Sotnyk

Age: 21

Area: Vinnytsia oblast

Yana Brilitskaya
0 Yana Brilitskaya

Age: 28

Area: Kiev

Viktoriya Kortkaya
0 Viktoriya Kortkaya

Age: 26

Area: Kyiv oblast

Alina Rabcheniuk
0 Alina Rabcheniuk

Age: 25

Area: Rivne region

Anastasiia Chaika
0 Anastasiia Chaika

Age: 27

Area: Zaporizhzhia oblast

Yana Ivanova
0 Yana Ivanova

Age: 22

Area: Dnipropetrovsk oblast

Anna Teterina
0 Anna Teterina

Age: 22

Area: Lviv oblast

Alina Rudan
0 Alina Rudan

Age: 29

Area: Odesa

Anna Kishkovskaya
0 Anna Kishkovskaya

Age: 26

Area: Dnipropetrovsk region

Elena Vintonyak
0 Elena Vintonyak

Age: 25

Area: Ivano-Frankivsk region

Yevhenia Kryvorotko
0 Yevhenia Kryvorotko

Age: 23

Area: Zaporizhzhia

Viktoria Apanasenko
0 Viktoria Apanasenko

Age: 28

Area: Chernigov

Alina Milyaeva
0 Alina Milyaeva

Age: 22

Area: Mykolaiv oblast

Antonina Golovach
0 Antonina Golovach

Age: 26

Area: Kiev

Tatyana Kalakutskaya
0 Tatyana Kalakutskaya

Age: 24

Area: Poltavska oblast

Aleksandra Volok
0 Aleksandra Volok

Age: 29

Area: Odessa