MISS UKRAINE 2022
Participate!

Charitable activities of the National Committee "Miss Ukraine"

Miss Ukraine | Charitable activities of the National Committee

Blagodіyna dіyalnіst - nevіd'єmna warehouses fіlosofії Natsіonalnogo komіtetu "Mіs Ukraine", privertayuchi uwagi gromadskostі to vazhlivih sotsіalnih problems. "Mіs Ukraine", yak schorіchny participant "Mіs svitu" - Tse is not just a contest handsome, tse 's beauty metoyu ". Uchasnitsі pozitsіonuyutsya yak poslannitsі svitu.

Odnієyu s such naybіlsh znachuschih іnіtsіativ komіtetu competition Je privernennya uwagi gromadskostі up to the challenge of prematurity dіtey and takozh Relief in zborі koshtіv on zabezpechennya precisely potreb i purchase spetsіalіzovanogo medichnogo obladnannya in lіkarnyu OHMATDIT for narodzhenih ranіshe krihіtok line.

Qiu іnіtsіativu pіdtrimali naykrasivіshі dіvchata nashoї Kraina - Christina Stoloka Mіs UKRAINE-2015, Vlad Litovchenko Mіs Ukraїna- + 1995 Єvgenіya Tulchevska Mіs UKRAINE-2009, Lіka Roman Mіs UKRAINE-2007, and takozh fіnalіstki competition - 1st and Vіtse Mіs UKRAINE-2015 Elіna Rudenko, a 2-Vіtse Mіs UKRAINE-2015 Ferіde Іbragіmova.